Mjeldheim Gravplass
Indre Arna 14.05.2014
Et trist syn ved inngangsporten til gravplassen.  Arna-folket må ta seg sammen og ikke kaste utenfor de godkjente containerne!
Etter kontakt 15.05.2014 med enhetsleder gravplass-myndigheten Anne Bjordal Jønsson hos Akasia formidler hun følgende:  "Det skal selvsagt ikke se sånn ut på gravplassen. Våre medarbeidere jobber på spreng nå før 17.mai med å få ryddet boss og fullført slåtten på Bergens 27 gravplasser. Vi jobber med å få bosstømming dimensjonert riktig i forbindelse med høytider og pårørendes våronn på gravene. I tillegg trenger vi litt hjelp fra publikum også, ved at de oppfordres til å benytte ordinære bosscontainere når disse «big-bag`ene» ikke henger i stativene.
Det skal være ryddet på Mjeldheim i dag."