Mjeldheim Gravplass
Indre Arna 28.04.2014
Dette synes å være en respektløs måte å jevne en ny grav på og la ligge slik i dagevis.  Et trist syn etter at kirkegårds-arbeiderne har vært der.

Etter kontakt 29.04.2014 med enhetsleder gravplass-myndigheten Anne Bjordal Jønsson formidler hun følgende:
"I forbindelse med rydding av graver fjernes overskuddsmasse med maskiner, derav beltesporene. Etter rutinen skal det deretter umiddelbart legges på jord og sås til med gressfrø, noe som dessverre har blitt glemt på denne graven. Vi beklager selvsagt dette på det sterkeste og vi vil ta en intern gjennomgang av rutinene. På de omkringliggende gravene er det utført rydding iht rutinene og der spirer det allerede grønt. Den avbildete graven på www.arnaguiden.no er ordnet i dag."