Etter gjentatte forsøk på å holde den borte ser det nå ut til at fagetaten har lykkes.